เรื่อง

สปอร์ตไลท์ สมาร์ทโฮม

สปอร์ตไลท์ สมาร์ทโฮม สั่งการง่ายเพียงใช้แอปพลิเคชั่นมือถือ

ปัจจุบันได้มีโครงการหมู่บ้านที่สร้างกันเพิ่มขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่ หรือ โครงการเล็ก ซึ่งในตอนนี้โครงการที่เป็นที่น่าจับตามองของนักลงทุนทั้งหมดในเวลานี้ได้ คือโครงการ สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ ที่สามารถสั่งการได้ผ่านทาง Application บนสมาร์ทโฟนซึ่งเราสามารถสั่งการได้จากที่ไหนก็ได้ถึงจะอยู่ไกลจากบ้านก็ยังสามารถเช็คการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทั้งหมด ซึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งแรกที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้คือ สปอร์ตไลท์ สมาร์ทโฮม ที่ระบบบ้านอัจฉริยะนี้ได้ทำการติดตั้งไว้ ไฟแต่ละดวงของสปอร์ตไลท์ สมาร์ทโฮม สามารถสั่งการเปิดปิดได้บน Application สมาร์ทโฟนของเรา ซึ่งสปอร์ตไลท์ สมาร์ทโฟนนั้นมีหลากหลายแบบ ซึ่งใช้แบบติดตั้งผ่านทางระบบและสั่งการผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือแบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ความสว่างได้

ในประเทศไทยได้มีโครงการบ้านสมาร์ทโฮม หรือทาวน์โฮมที่มีการติดตั้งระบบสั่งการอัจฉริยะในตอนนี้ได้ริเริ่มเพิ่มขึ้นกันอย่างมาก โดยมาจากที่นักธุรกิจหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ได้เห็นว่าปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ กันเพิ่มมากขึ้นและยังคาดว่าจะมีการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุด ดังนั้นแล้วทางนักธุรกิจหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จึงมองเห็นช่องทางการสร้างกำไรจากโครงการนี้

สปอร์ตไลท์ อัจฉริยะนี้ไม่ได้มีเพียงการติดตั้งภายในบ้านที่เรียกกันว่า สปอร์ตไลท์ สมาร์ทโฮมเท่านั้น แต่ยังมีการติดตั้งสปอร์ตไลท์นี้ตามถนนบางแห่งในประเทศไทย ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตมาจากพลังงานลมที่ใช้กังหันเป็นตัวรับพลังงานลมเข้ามาเข้ามาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อผลิตแสงสว่างตามถนน ซึ่งรวมถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ก็ใช้แผงโซล่าเซลล์ในการรับแสงอาทิตย์มาแปรเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่นกัน

แต่ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่ค่อยนิยมระบบสปอร์ตไลท์ สมาร์ทโฮมนี้กันอย่างแพร่หลายมาก เนื่องจากการมีสภาวะราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถใช้กัน หรือการยึดติดกับวิธีการเก่า ๆ จึงเป็นไปได้ที่ระบบสปอร์ตไลท์อัจฉริยะ หรือสมาร์ทโฮมนี้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย