เรื่อง

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้าน

ในปัจจุบันนี้ทุกคน สำหรับคนที่มีบ้านและอาคารอาศัยอยู่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวของใช้ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านตัวเองไว้ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้ต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคารบางชนิดมีความจำเป็นที่จะต้องมีและขาดไม่ได้

ในบทความนี้จะถึงความสำคัญของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องมีภายในบ้าน เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านบทความนี้ได้มีความเข้าใจในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็นภายในบ้านมากขึ้นโดยจะเริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญก่อนอันดับแรกไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

คัทเอาท์ หรือเมนสวิตซ์ เป็นตัวช่วยในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและอาจเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านชนิดอื่น ๆ อีกด้วยแต่ปัจจุบันนี้จะนิยมไปใช้ ซึ่งสามารถทำการเปิด ปิด กระแสไฟฟ้าภายในบ้านได้ด้วยตัวเอง แค่เพียงสลับสวิตซ์ ลักษณะของ คัทเอาท์จะมีลักษณะเป็นคันโยกสีขาว สามารถโยกขึ้นลงได้ โดยจำเป็นจะต้องติดตั้ง ฟิวส์ ไว้ด้วยเพื่อใช้คู่กัน

เบรกเกอร หรือ อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่ช่วยป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้ารั่วไหล หรือการใช้กระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป เบรกเกอรจะทำหน้าที่ตัดเองโดยอัตโนมัติ

ฟิวส์ อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนดโดยจะทำการตัดเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนด

สายไฟ เป็นตัวส่งไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมดหรือเปรียบเสมือนเส้นเลือดของบ้าน โดยจะส่งกระแสไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งภายในสายไฟจะประกอบด้วยฉนวนนำไฟฟ้า และต้องห่อหุ้มด้วยวัสดุกันไฟฟ้าได้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้า

สายดิน เป็นสายที่ไว้ใช้ป้องกันการรั่วไหลของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าถูกดูด หรือช็อตจากกระแสไฟฟ้า

สวิตซ์ไฟ เป็นตัวควบคุมการเปิด ปิดไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการ โดยสวิตซ์จะควบคุมกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เราใช้ทั่วไป ซึ่งการติดตั้งสวิตซ์ไฟสมควรติดตั้งให้สะดวกต่อการใช้งาน

เต้ารับหรือปลั๊กตัวเมีย เป็นขั้วรับ ตัวเต้าเสียบหรือปลั๊กตัวผู้ ที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยจะติดตั้งเต้ารับ ตามผนังของบ้าน

เต้าเสียบหรือปลั๊กตัวผู้ เป็นขั้วส่งไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป ภายในบ้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็น อุปกรณ์ที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้ไปให้ความเย็นแทน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เป็นต้น

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใช้พลังงานกล อุปกรณ์ที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นแรงทำงาน เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า พัดลม เป็นลม

เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความร้อน อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าให้เป็นความร้อน เช่น เตารีด เครื่องทำน้ำร้อน เป็นต้น

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสงสว่าง เช่น หลอดไฟฟ้า

จากเบื้องต้นที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้ได้เห็นความสำคัญของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดกันแล้ว ดังนั้นสมควรที่จะมีความรู้เบื้องต้นกับสิ่งที่ใช้ในปัจจุบันและอยู่กับเราตลอดเวลา